مراحل انجام ارزیابی

1- ورود به سامانه: نام کاربری کد ملی اشخاص می باشد )در عتبات رمز عبور از طریق پیامک برای اشخاص ارسال می گردد(
2- انتخاب گزینه " ارزشیابی "
3- انتخاب پروژه: احتمال دارد چند پروژه به صورت فعال وجود داشته باشد بنابراین با انتخاب پروژه مورد نظر به مرحله بعدی می رویم.
4- انتخاب فرد جهت ارزیابی: بر اساس فیلتر هایی که در این بخش تعبیه شده است می توانید اشخاص مورد نظر را با کلیک بر روی دکمه جستجو پیدا نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه ارزیابی وارد فرم ارزیابی عملکرد شوید
فرم ارزیابی اشخاص: در این فرم، سوالات به صورت گزینه ای طراحی گردیده و فرد ارزیاب با انتخاب یک گزینه برای هر سوال فرد را در شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد . در نهایت در صورت لزوم می توان توضیحات تکمیلی را در قسمت پایین فرم وارد نمود و با کلیک بر روی دکمه ذخیره ، ارزیابی ثبت می گردد.